Ochrona Danych Osobowych

Polityka prywatności dla korzystających ze strony internetowej Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach i Fundacji Pogranicze

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat celów, podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych w działalności Ośrodka „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach i Fundacji Pogranicze.

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych są Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach i Fundacja Pogranicze z siedzibami przy ul. Piłsudskiego 37, 16-500 Sejny i Krasnogrudzie 14 (dalej: Administrator).

Źródło i sposób zbierania danych
Dane osobowe są gromadzone:
a) w związku z wykonywaniem przez Administratora działalności statutowej – w zakresie określonym przepisami prawa,
b) w związku z korzystaniem z Internetowej Księgarni Pogranicza – w trakcie rejestracji i składania zamówienia przez klientów Księgarni oraz podczas dokonywanych transakcji,
c) w związku z usługą newslettera (Biuletynu Pogranicza) informującego o organizowanych przez Administratora wydarzeniach oraz nowościach wydawniczych,
d) poprzez automatyczne gromadzenie tzw. plików cookies w trakcie wizyty na stronach Administratora.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są dane osobowe?
Dane osobowe są przetwarzane:
a) na podstawie przepisów prawa określających zadania Administratora realizowane w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit c i e RODO) – w związku z wykonywaniem przez Administratora działalności statutowej,
b) na podstawie niezbędności do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w celu:

  • • świadczenia usługi drogą elektroniczną w ramach Księgarni Internetowej, w tym do dostarczenia zakupionego towaru, wystawienia dokumentów księgowych, obsługi ewentualnych zwrotów lub reklamacji, kontaktu w kwestiach dotyczących realizacji zamówienia,
  • • założenia i zarządzania kontem Użytkownika w Księgarni Internetowej, w tym do zapewnienia obsługi konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych,
  • • obsługi zgłoszeń i kontaktu w sprawach związanych z realizacją zamówienia,

c) na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w celu:

  • • poznania preferencji Użytkowników, wykrywania botów i błędów, w celach statystycznych oraz marketingu bezpośredniego,
  • • w odniesieniu do plików cookies – w celu dopasowania reklam na stronie, w tym profilowania oraz w celach analitycznych

d) w oparciu o wyrażoną przez Użytkownika zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO), w celu:

  • • realizacji zamówienia w Księgarni Internetowej – w zakresie danych fakultatywnych,
  • • przesyłania informacji marketingowych i handlowych o organizowanych przez Administratora wydarzeniach, wystawach oraz nowościach wydawniczych.

Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili.

Czy podanie danych jest dobrowolne?
Użytkownicy korzystający z Internetowej Księgarni Pogranicza proszeni są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy i realizacji zamówienia z Użytkownikiem.

Podanie danych osobowych w celu otrzymywania newslettera (Biuletynu Pogranicza) oraz zbieranych w ramach plików cookies jest dobrowolne.

Czym są pliki cookies i w jakim celu są zbierane?
Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik przegląda zawartość strony internetowej. Dane te zawierają informacje automatycznie zbierane podczas wizyty użytkownika na stronie, obejmujące m.in. adres IP, dane na temat używanej przeglądarki, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link), informacje o transmisji i raporty o ewentualnych błędach.

Pliki cookies są wykorzystywane w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika, tworzenia statystyk i analizy zachowań użytkowników, a także jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwerem. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystywane są narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics. Dane z plików cookies mogą być również wykorzystywane przez serwisy społecznościowe takie jak Facebook, Twitter, Instagram i YouTube, poprzez obecność na stronach wtyczek umożliwiających dzielenie się treścią.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Użytkownik może czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących dostępu i przechowywania cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub ustawień urządzenia końcowego, za pomocą którego przegląda zawartość strony internetowej.

Polityka cookies

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzane będą przez czas, który jest potrzebny do osiągniecia wyznaczonego celu. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli konto lub dokonali zakupu w Internetowej Księgarni Pogranicza będą przetwarzane przez okres świadczenia usług i realizacji zamówienia, a po jego upływie przez okres wymagany przepisami prawa (m.in. ustawa o rachunkowości) lub na do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane osobowe Użytkowników gromadzone w plikach cookies oraz w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu złożenia uzasadnionego sprzeciwu lub wycofania zgody na takie przetwarzanie.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Odbiorcy danych
Dane osobowe Użytkowników są przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, dostawcom usług IT, usług hostingowych, usług marketingowych, przy czym powierzenie następuje wyłącznie w zakresie i celach określonych przez Administratora, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą
Użytkownikom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:
a) wycofania zgody na przetwarzanie danych – w każdej chwili, bez podania przyczyny,
b) dostępu do danych osobowych,
c) uzyskania określonych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także do uzyskania kopii danych,
d) żądania sprostowania danych osobowych,
e) zażądania poprawienia lub uzupełnienia nieaktualnych danych,
f) żądania usunięcia danych osobowych – tzw. prawo do zapomnienia, w sytuacji gdy przetwarzanie nie jest już uzasadnione w świetle przepisów prawa,
g) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
h) zażądania ograniczania przetwarzania tylko do przechowywania lub innych operacji na danych, dopóki nie ustaną uzasadnione przyczyny,
i) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania – z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą lub jeżeli dane są przetwarzane w celach marketingowych,
j) przenoszenia danych osobowych,
k) uzyskania zapisu danych w ustrukturyzowanym formacie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą.
Użytkownik ma również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jaki sposób kontaktować się w sprawach dotyczących danych osobowych?
We wszystkich kwestiach dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych w działalności Administratora oraz w celu realizacji uprawnień przysługujących osobowym, których dane dotyczą prosimy o kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych – p. Agnieszka Fiedorowicz, e-mail: iod.pogranicze.sejny.pl

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - tekst


Download

Szukaj na stronie

 

SEJNEŃSKA KSIĘGA BAŚNI - CZYTAJ PDF

SEJNEŃSKA KSIĘGA BAŚNI -  OPOWIADA POMYSŁODAWCZYNI BOŻENA SZROEDER 

 
 

 

Dwór Miłosza w Krasnogrudzie

czynny od poniedziałku do piątku 10.00 - 16.00

 

 Biała Synagoga w Sejnach

,,Atlas Sejneńskiego Nieba" - wystawa Małgorzaty Dmitruk

czynny od poniedziałku do piątku 10.00 - 16.00

 

 

  Instytucja współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

 

  Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego


Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele, kochani Rodzice, Sąsiedzi, Goście Sejn i Krasnogrudy, 

Bardzo zachęcamy do wsparcia Fundacji Pogranicze 1%-em Waszego podatku. Pomoc taka dla nas w dzisiejszych czasach jest jedną z możliwych dróg utrzymania naszego miejsca.  

Jak można przekazać 1% swojego podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego jaką jest Fundacja Pogranicze? W zeznaniu podatkowym należy wpisać KRS Fundacji Pogranicze: 0000178248.

 

 

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosła 88.736,29 zł.

W 2020 roku Fundacja uzyskała również kwotę 9.545,20 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.667,98 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI